kostel Božího těla

kostel sv. Ducha

Kostel Božího těla (sv. Ducha) ve Slavonicích

Graficke pismenko Kaple Božího těla se jako jedna z prvních svatyní tohoto zasvěcení ve střední Evropě připomíná v písemných pramenech datovaných 1280–96. Zničila ji husitská vojska pod velením Jana z Vícemilic roku 1423. Po obnově byla znovu vysvěcena roku 1437.

 
Graficke pismenko V letech 1478–91 ji nahradil (zřejmě s využitím starších konstrukcí) nový dvojlodní kostel, ke kterému chodily nadále eucharistické poutě. Ty načas ustaly roku 1589, kdy kostel dostali do užívání místní protestanti, jimž hradecká vrchnost zakázala bohoslužby ve městě. Katolíkům se vrátil po roce 1620.
 
Graficke pismenko Po skončení třicetileté války byl kostel rozšířen o severní boční loď (1677). Roku 1820 byla k jižnímu boku gotického dvojlodí přistavěna poslední loretánská kaple v českých zemích, kam se přemístila mariánská soška ze zrušené Lorety ve Vratěníně. Poslední velká oprava kostela proběhla na přelomu 20. a 30. let, její součástí byla i veliká mosaika sv. Kryštofa na jižním boku dvojlodí. Po roce 1945 kostel chátrá, několikrát v roce se zde dodnes odbývají eucharistické bohoslužby.
 
Graficke pismenko Západně od kostela fungovala do roku 1786 poustevna, dnes je na jejím místě obytný domek.
 
Graficke pismenko Z města ke kostelu vedla křížová cesta, z níž se zachovalo několik výklenkových kapliček (dnes ulice Julia Fučíka a navazující cesta ke kostelu).

Text: historie
9.1. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004