Graficke pismenko Kameno-cihelný farní kostel Božího Těla byl postaven v místě staršího předchůdce ze 14. století. Kolem poloviny 15. století zahájili stavbu protáhlým úzkým presbyteriem, stavba dále pokračovala trojlodím dokončeným na přelomu 15. a 16. století, mezi jehož boční pilíře byly následně ještě na počátku 16. století vestavěny dvě řady bočních kapli.

 
Graficke pismenko Trojlodí je zaklenuto síťovou žebrovou klenbou svedenou do dvou řad osmibokých kamenných sloupů s již renesančními sokly, v presbyteriu klenba přechází do složitějších obrazců.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení je směsí gotických, renesančních a barokních prvků. Z gotických zmiňme například bronzovou křtitelnici z r. 1480, byzantský obraz Matky Boží na bočním oltáři či gotickou skříňku v sakristii datovaná rokem 1497.
 
Graficke pismenko K renesančním chloubám kostela patří polychromované lavice, četné náhrobní kameny. Výstavný pozdně renesanční oltář zdobí obrazy Snímání z kříže či Korunování Panny Marie.
 
Graficke pismenko Oltáře v bočních lodích jsou renesanční či barokní, cenný je také vyřezávaný hudební pulpit z roku 1633. Nad hudebním chórem jsou zavěšeny portréty bieczkých hejtmanů z rodu Wielopolskich ze 17. století.

Text: historie
7.12. 2005 - Zany