Klingerovo mausoleum v Novém Městě pod Smrkem

Graficke pismenko Rodina Klingerova se díky úspěchům zakladatele podniku Ignatze Klingera stala vlastníkem největšího průmyslového závodu ve Frýdlantském výběžku. Díky ní se malé městečko stalo významným průmyslovým centrem. Své postavení vyjádřili Klingerové mimo stavby své vily (viz heslo) i mausoleem, umístěným jako pohledová dominanta nově zřízeného městského hřbitova na horním konci jeho hlavní aleje. Roku 1901 byla dokončena centrální stavba, navržená v duchu palladiánské renesance. V suterénu se nachází vlastní hrobka, na terase s balustrádou stojí kaple na půdorysu řeckého kříže, která vrcholí kopulí s vysokým tamburem.

 
Graficke pismenko Klingerové ztratili vliv ve svých továrnách za velké hospodářské krize v I. polovině 30. let 20. století, z Nového Města odešli poslední příslušníci rodiny nuceně roku 1945. Mausoleum poté rychle chátralo, neubránilo se ani nezvaným návštěvám vandalů. Roku 1987 mělo být dokonce zdemolováno. Od roku 1993 je kulturní památkou, v letech 1995–2000 proběhla jeho důkladná oprava, po které slouží jako příležitostný kulturní stánek.

Text: historie
21.6. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.nmps.cz/mesto_a_okoli.php