Klešter

Polná

Graficke pismenko Kleštěr je u nás ojedinělá středověká technická památka. Jedná se o úzký a hluboký, částečně ve skále vytesaný úvoz, část prastaré zemské cesty – Haberské stezky – vedoucí z Uher přes Moravu do Čech. Název se odvozuje od německého „Klosteur". Ekvivalentem tohoto slova je české slovo „zárožné“, označující „pokutu z rohatého dobytka zajatého na škodě“. V tomto případě se však spíše než o pokutu jednalo o daň z dobytka, převáděného přes zemskou hranici. Úzký průchod byl příhodný k tomu, aby byl spočten počet kusů ve stádu a na místě byla pravděpodobně i vybírán příslušný poplatek. O významu cesty a místa svědčí nálezy vzácných předmětů – v 19. století se nedaleko Kleštera našel bronzový poklad, skládající se z alexandrijských mincí ze 3. století po Kr., kamenný byzantský křížek, či římská mince, nalezená na trase cesty těsně u středověké městské brány. V  roce 1998 byl úvoz prohlášen kulturní památkou.

Text: historie
1.7. 2008 - Milan Caha (zdroj: informační tabule naučné stezky)