Graficke pismenko Klášterní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Evangelisty má trojlodní dispozici na půdorysu latinského kříže se dvěma věžemi v průčelí a se dvěma řadami kaplí v bočních lodích. Opatská bazilika Waldsassen byla postavena v letech 1682 až 1704. Významní stavitelé kostelů Georg Dientzenhofer a Abraham Leuthner vytvořili jeden z největších barokních kostelů v Bavorsku. Bývalá krypta pro cisterciácké mnichy pod bazilikou je jednou z největších klášterních krypt v Německu a ukazuje hrobové zdi a chodby. Je ale přístupná pouze pro skupinové zájezdy. V bazilice stojí za zmínku také varhany se 103 registry, jedny z největších v Evropě. K místním kulturním vrcholům patří vynikající církevní koncerty v bazilice, komorní koncerty a příležitostné koncerty v knihovní síni kláštera. Na základě historie baziliky jako hlavního díla jihoněmeckého baroka, byl kostel povýšen r. 1969 papežem Pavlem VI. na papežskou „Baziliku minor“.

Text: popis
29.4. 2020 - Pavel Vítek