Graficke pismenko Klášter ve Waldsassen ve středověku patřil k tzv. Chebsku. Mužský klášter řádu cisterciáků byl založen roku 1133. Roku 1571, v období vrcholící náboženské reformace, byl klášter zrušen. Roku 1669 bylo zde ustanoveno převorství a po dalším ekonomickém růstu se klášter roku 1690 vrátil ke statutu opatství. V letech 1682 - 1704 byl přestavěn klášterní kostel a vyzdoben. Jako architekti byli povoláni bratři Dientzenhoferové. Přestavěli kostel, konvent, hospodářské budovy a opatský zámek, který v současnosti slouží jako Dům sv. Josefa pro hosty. Roku 1803 byl mužský klášter v souvislosti s bavorskou státní reformou církevních institucí zrušen. Roku 1828 budovy koupil chebský obchodník Wilhelm Rother a zřídil v nich kartounku. Roku 1863 došlo k obnovení kláštera pro ženskou větev řádu, vedou jej cisterciačky, ale nepodléhají správě řádu, jsou podřízeny arcibiskupství v Řezně

Text: historie
29.4. 2020 - Pavel Vítek