Graficke pismenko Kongregace Dcer Božské Lásky byla založena matkou Františkou Lechnerovou roku 1868 ve Vídni. Původně sloužila k zaopatření opuštěných dívek. V roce 1870 byla založena filiálka v Opavě. Postupně se z velmi špatných počátků této filiálky vyvinul veliký klášter s  penzionátem a vzdělávacím ústavem učitelek.

 
Graficke pismenko V letech 1907 – 1909 byl na Kylešovickém kopci vystavěn nový klášter podle plánů architekta Adalberta Bartela v historizujícím stylu, zejména románském a gotickém. Stavbu provedl stavitel Alois Geldner.
 
Graficke pismenko Během první světové války sloužila budova jako vojenská nemocnice a od roku 1918 jako domov důchodců a ústav pro duševně nemocné děti. V současnosti slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením a Centrum denních služeb.
 
Graficke pismenko Budovy kláštera s kaplí se počítají se k největším a nejkrásnějším v Kongregaci. V kapli se konají bohoslužby pro veřejnost.

Text: historie
12.2. 2009 - Pavel Vítek