Graficke pismenko Klášter je významnou barokní památkou města. Založil jej v roce 1705 Maxmilián František Felix, hrabě Morzin a po jeho smrti pokračoval ve stavbě jeho bratr Václav. Morzinové měli dlouhodobý vztah k poustevnické řeholi sv. Augustina. Klášter v barokním stylu vystavěl rakouský stavitel Matyáš Auer. Základní kámen ke stavbě klášterního kostela sv. Augustina byl položen v roce 1712. Klášter i s kostelem byly dostavěny v roce 1725 a téhož roku byl kostel vysvěcen. V roce 1751 přistavěna dřevěná krytá chodba, přestavěná r.1785, která spojila kostel s městem. V roce 1760 v konventu zřízena lékárna. V roce 1895 konvent i kostel vyhořel. Po požáru byl celý komplex opraven až roku 1904.

 
Graficke pismenko Ještě za působení Augustiniánů bylo v roce 1883 založeno muzeum, jako muzeum rakouského, po zabrání Sudet fašistickým Německem německého, krkonošského spolku. Základem sbírek se stala knihovna, která byla založena již roku 1881.
 
Graficke pismenko V padesátých letech 20. století byli Augustiniáni z kláštera odsunuti. V rámci restitucí získal řád Augustiniánů klášter zpět a následně jej prodal Správě KRNAP ve Vrchlabí.
 
Graficke pismenko Počátkem 21. stol. byl bývalý klášter i klášterní kostel opraveny. V přízemí kláštera a v jeho sklepních prostorách je umístěna ekologická expozice Kámen a život. Výstavní prostory Krkonošského muzea jsou umístěny v klášterním ambitu a v bývalé obytné budově konventu se nachází přírodovědná a historická expozice Krkonošského muzea.
 
Graficke pismenko Klášterní kostel není běžně přístupný, ale pro svoji výbornou akustiku je využíván jako koncertní síň. Konají se v něm letní nedělní a vánoční koncerty.
 
Graficke pismenko Prohlídku kostela s průvodcem je možno si dojednat v městském informačním centru.

Text: historie
5.4. 2007 - Pavel Vítek