jeden z chebských klášterů

záběry z interiéru kostela jsou součástí videa