Graficke pismenko První písemná zmínka o obci Kukleny pochází z roku 1547. Obec byla podstatně rozšířena roku 1766, kdy sem byli přesunuti obyvatelé z Pražského předměstí, které bylo likvidováno v důsledku výstavby královehradecké pevnosti.

 
Graficke pismenko V letech 1777–1784 byl vystavěn klášter minoritů a u něj kostel sv. Anny a hřbitov. I tento klášter byl vystavěn pro minority ze zrušeného kláštera na Pražském předměstí. Autorem projektu kostela byl arch. M. Walcha, kláštera arch. J. Kerner.
 
Graficke pismenko V padesátých až osmdesátých letech 20. století sloužil klášter jako kanceláře, archiv a sklady. V současné době slouží jako dívčí domov a spravován je Kongregací Dcer Panny Marie Pomocnice – sestry salesiánky. Domov nabízí ubytování studentkám různých hradeckých středních škol.

Text: historie
7.8. 2007 - Pavel Vítek