Graficke pismenko Frýdlantský klášter, zvaný někdy také Bedřichův ústav, nechal vystavět olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich, lankrabě z Fürstenberga v roce 1871. Kardinál si umínil vystavět ve Frýdlantě vychovatelnu pro dcery lesníků a urcibiskupských úředníků. Nad dívkami bděly Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského. První představenou byla S. M. Adolfina Šmídová, která svůj úřad zastávala do roku 1915.

 
Graficke pismenko Základní kámen ke stavbě byl položen 28. 8. 1871. V roce 1874 se do části novostavby přestěhovaly sestry a v roce 1875 přijata první chovanka Marie Raynochová, dcera lesníka ze Salajky. Novostavba kláštera byla dokončena a 4. 11. jí sám kardinál Fürstenberg předal Milosrdným sestrám sv. karla Boromejského. Dne 5. 11. 1876 kardinál posvětil domácí kapli. Od roku 1881 tato škola, ústav slouží veřejnosti. V roce 1880 převzaly sestry také vyučování dívek z frýdlantské školy. V roce 1884 sestry zřizují soukromou dívčí školu s vyučovacím jazykem českým.
 
Graficke pismenko Za požáru v roce 1886, kdy bylo postiženo celé městečko, stal se Bedřichův ústav útočištěm všem, kdo potřebovali pomoci.
 
Graficke pismenko V roce 1920 byla zřízena v ústavě česká řádová provincie a představenou se stala S. M. Celestýna Bušová, která ústav řídila již od roku 1891.
 
Graficke pismenko V současnoti slouží budova jako domov seniorů.

Text: historie
8.3. 2006 - Jan P. Štěpánek, Památník Krejcarového spolku ve Frýdlantě nad Ostr. z roku 1931