Klášter klarisek a minoritů s kostely svatého Františka a Salvatora na Starém Městě pražském

Graficke pismenko První klášter klarisek severně od Alp byl založen královskou dcerou, dnes svatou Anežkou Přemyslovnou (Českou) před rokem 1233, kdy sem přišly první sestry z Itálie a českých zemí. Původně byl součástí komplexu i špitál, přenesený roku 1238 ke svatému Petru na Poříčí, z jehož bratrstva se později vyvinul řád křížovníků s červenou hvězdou.

 
Graficke pismenko Od roku 1248 (úmrtí královny vdovy Kunhuty Uherské) klášter sloužil jako pohřebiště Přemyslovců (1253 Václav I., později jeho dcery, snacha a vnučky). Pro tyto účely byl postaven kostel – mausoleum svatého Salvatora.
 
Graficke pismenko Od poloviny 13. století vznikal na místě bývalého špitálu minoritský konvent, čímž se areál stal dvojklášterem. Toto uspořádání bylo později napodobeno i v jiných městech koruny České (např. Cheb).
 
Graficke pismenko Komplex byl postaven jako první velká raně gotická stavba v Praze. Prošel úpravami na konci 14. století, za husitských válek byl pobořen. Klarisky uprchly mimo Prahu a minoritský konvent zcela zanikl.
 
Graficke pismenko Od roku 1556 působili v části kláštera dominikáni, přesídlení sem z kláštera u kostela svatého Klementa (na místě dnešního Klementina). Prodejem části komplexu (bývalého minoritského kláštera) získali prostředky na opravy, prováděné v renesančním slohu do počátku třicetileté války.
 
Graficke pismenko Roku 1626 dominikáni přesídlili ke sv. Jiljí a areál znovu připadl klariskám. Ty ho po skončení války a zejména v 18. století částečně barokně obnovily, omezené zdroje jim však neumožnily zásadně zasáhnout do gotického organismu stavby.
 
Graficke pismenko Konvent definitivně zanikl roku 1782, následně byl rozprodán a stal se konglomerátem obytných a řemeslnických objektů, postupně utilitárně přestavovaných či ponechávaných osudu. Na přelomu 19. a 20. století byl ohrožen pražskou asanací, což vyvolalo vznik Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky (1893), která od roku 1900 komplex postupně opravovala. Rekonstrukce byla dokončena roku 1986 již ve státní režii, od té doby zde sídlí část Národní galerie.

Text: historie
16.8. 2011 - Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997