Graficke pismenko Založení kapucínského kláštera v Třebíči bylo schváleno již roku 1663. První kapucíni však do města dorazili až v červnu 1686, ubytovali se v kostele sv. Martina a v jeho sousedství vybrali místo pro stavbu nového konventu. Na jaře r. 1687 byl vypracován projekt a ještě v květnu téhož roku byla zahájena stavba. Nejprve byly zbořeny všechny stavby na vybraném staveništi včetně kostela sv. Martina, poté byly postaveny nové budovy konventu, do kterých se kapucíni mohli nastěhovat již 1. ledna 1691. Roku 1692 byla poprvé sloužena mše v klášterním kostele, který byl 15.10. 1693 zasvěcen Proměnění Páně, oltáře pak sv. Salvatoru (hlavní oltář), sv. Františku Serafinskému, sv. Antonínu Paduánskému (boční oltáře) a sv. Barboře (oltář v kapli).

 
Graficke pismenko Roku 1738 nechala vrchnost zřídit v kostele oratoř, roku 1748 byl konvent rozšířen o nové cely. Rušení církevních institucí při Josefínských reformách se klášter vyhnul, od roku 1784 byl klášterní kostel současně i farním, proto byla v letech 1788-93 postavena fara. Po několika požárech v první polovině 19. století byl klášter vždy opraven, roku 1884 byla přistavěna věž.
 
Graficke pismenko Konvent kapucínů byl zrušen roku 1950, roku 1991 budova kláštera kapucínskému řádu navrácena, k obnovení konventu však nedošlo.

Text: historie
1.1. 2007 - Zany