Graficke pismenko Kostel je prostá stavba s typickým vzhledem kapucínských kostelů. Průčelí kostela je hladké a nad portálem je umístěna kartuš se znakem Jana Adama z Lichtenštejna, donátora kostela. Nad znakem je ve sgrafitovém rámu Madona s dítětem od Jano Köhlera z roku 1911.

 
Graficke pismenko Hudební kruchta v interiéru kostela vystavěna až v roce 1754 a po zrušení kláštera byl interiér kostela přestavěn. Dalšími úpravami kostel prošel v  19. a 20. století.

Text: popis
5.3. 2011 - Pavel Vítek – zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2 (J – N), Academia 1999