Graficke pismenko Založení kapucínského kláštera schválil roku 1713 císař. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v letech 1713–1720. Vedle stojící nárožní dům byl pak v padesátých a šedesátých letech 18. století přestavěn na architektonicky nenáročný kapucínský klášter. Ten však byl již roku 1784 zrušen. Klášterní budovy byly předány městu a využity byly jako škola, špitál a byty. Kostel byl prohlášen za farní. Tehdy taky asi bylo zasvěcení rozšířeno o dvojici moravských světců. Od té doby je tedy kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a svatým Cyrilu a Metoději.

Text: historie
5.3. 2011 - Pavel Vítek – zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2 (J – N), Academia 1999