Graficke pismenko Františkánský klášter s raně barokním kostelem sv. Josefa Pěstouna byl postaven v l. 1690–1692, poté, co na stavby věnoval pozemek hrabě Valentin Balassa a započal stavbu. Po jeho smrti převzal tento úkol František Nádasdy, za něhož byla postavena první část (základy a zdivo "do výšky člověka"). Ve stavbě pokračoval nitranský biskup Jakub Haško do roku 1690. Konvent dokončil až beckovský farář Jan Páčai v roce 1696, vysvěcený byl r. 1701 nitranským biskupem Ladislavem Matiašovským. O několik let později byl klášter poškozen vojsky Štefana Rákócziho a čtyřikrát vyhořel, obnovený byl v letech 1761–1762. Františkáni působili v obci po dlouhou dobu v letech 1690–1950, v klášteře byl noviciát řádu a teologická škola. Mniši se zasloužili o rozvoj vzdělanosti obyvatel.

 
Graficke pismenko Po I. světové válce byl noviciát přemístěn do Trnavy a teologická škola do Žiliny. V dubnu roku 1951 byli františkáni z Beckova násilně odvlečení státní mocí. Klášter byl poté asi dva roky opuštěný, načež zde byl zřízený při rušení ženských klášterů soustřeďovací klášter pro řeholnice z různých řádů. Později tu r. 1965 Ústřední charita na Slovensku zřídila Charitní domov pro kněze.
 
Graficke pismenko Kostel i klášter patří mezi památkově chráněné objekty SR.

Text: historie
30.10. 2012 - E. Horáková podle Súpis pamiatok na Slovensku 1., Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1967; www.obec-beckov.sk