Graficke pismenko Dominikánský klášter s kostelem Zvěstování Panně Marii byl podle klášterní kroniky založen r. 1293 vyšehradským proboštem a pozdějším olomouckým biskupem Janem Holým, původně byl vybudován v gotickém stavebním stylu. Roku 1424 či 1425 byl pobořen husity. Oprava kláštera zřejmě probíhala velmi pomalu. Roku 1452 se při konventu poprvé připomíná městská škola. Roku 1513 vyhořel při velkém požáru města i klášter s kostelem. Za přispění pána Petra z Žerotína byl konvent s kostelem znovu postaven. Roku 1553, kdy ve městě převládali protestanti, byli dominikáni z města vyhnáni a kostel začal sloužit evangelíkům. Budovy kláštera byly využívány jako skladiště kožešin a městská solnice. Dominikáni se usadili v Olomouci a usilovali o obnovení kláštera, což se jim povedlo až v 17. století v pobělohorské době. S městem bylo vyjednáno vrácení kláštera a dominikáni se vrátili r. 1623. Klášter byl zpustošený a jeho obnova trvala řadu let. Roku 1669 klášter s kostelem vyhořely při dalším velkém požáru města. Díky podpoře příznivců, zejména Karla z Liechtensteina s manželkou, byla bez prodlení zahájena obnova kláštera, a kostel mohl být již r. 1671 opět zaklenut. Toho roku byly také pořízeny nové varhany a také zřízeny čtyři boční oltáře. Barokní obnova byla dokončena r. 1688. Kolem poloviny 18. století byla rozšířena boční kaple sv. Jana Nepomuckého v kostele (nástropní fresky vytvořil uničovský malíř Ignác Oderlický), v té době byl také vytvořen nový hlavní oltář.

 
Graficke pismenko Klášter byl bohužel zrušen v rámci josefínských reforem r. 1784 (definitivně r. 1786). Budovy konventu získalo město, kostel se stal filiálním. Od r. 1792 sloužily budovy bývalého kláštera jako kasárna, roku 1949 se staly sídlem střední zdravotnické školy, která je zde dodnes.
 
Graficke pismenko Kostel v 2. polovině 20. století postupně chátral, ač byl r. 1958 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. V 80. letech 20. století byl již v havarijním stavu, naštěstí byla bez prodlení zahájena jeho rekonstrukce. Na počátku 90. let 20. stol. se kostel stal součástí nově vzniklé městské památkové zóny. Stavební práce na kostele byly dokončeny r. 2005. Odsvěcený kostel slouží při konání koncertů a dalších významných kulturních nebo společenských akcí.

Text: historie
12.9. 2013 - E.H. podle Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Dušan Foltýn a kol., Libri 2005; http://www.infosumperk.cz