O pokladu dominikánů, ukrytém v jeskyni

Graficke pismenko Legenda vypráví, že mniši z dominikánského kláštera se v dobách třicetileté války rozhodli ukrýt cennosti, pro případ, že by město dobyli Švédové. V té době prý klášter ukrýval obrovské bohatství. Mniši si jako úkryt vybrali jeskyni v lese, kterou rozšířili klenbou a poklad sem tajně za jedné tmavé bouřlivé noci odnesli. V jeskyni zůstal jeden z mnichů, aby zde žil jako poustevník a zároveň hlídal ukryté cennosti.

 
Graficke pismenko Jednoho dne se mnich vracel ke své jeskyni, a právě v tu chvíli z jeskyně vyšel muž, který odhalil skrýš a poklad, svázaný ve velikém ranci, odnášel pryč. Mnich se jal muže přesvědčovat, aby poklad neodnášel, že jde o církevní majetek a dopustil by se tak svatokrádeže. Muž se však nehodlal lehko nabytého bohatství vzdát. Když se mu mnich vzepřel, stálo ho to život - cizinec ho odtáhl do jeskyně, kde ho uškrtil. Když však chtěl s uloupeným pokladem odejít, zřítil se na něj strop jeskyně a zavalil ho i s jeho lupem. Celá jeskyně byla zasypána kameny.
 
Graficke pismenko Když Švédové odešli a zavládly pokojné časy, vydali se mniši slavnostně a za doprovodu mnoha věřících vyzvednout si svůj poklad a vrátit se s ním do kláštera. Jaké bylo jejich zděšení, když na místě někdejší jeskyně našli jen suť kamenů a kmenů. Kopali a hledali poklad dlouho, ale nikdy ho nenašli.
 
Graficke pismenko Na místě zločinu postavili věřící z kamenné sutě kapličku, která ale časem zanikla, a tak dnes nikdo neví, kde přesně jeskyně byla. Vypráví se ale, že jednou v roce, v den nanebevzetí Panny Marie, v čase kdy zvony klášterního kostela svolávají k bohoslužbě, může osamělý poutník jeskyni s pokladem uvidět. Bude-li rychlý a obratný, může poklad získat - ale běda tomu, kdo bude příliš pomalý… jakmile zvony dozní, jeskyně se za velkého hřmění uzavře a toho, kdo by v ní zůstal, uvězní navždy.

Text: pověsti
18.6. 2013 - E.H. podle http://www.sumperk.cz