Krušný osud kostela sv. Václava

Graficke pismenko Bývalý dominikánský klášter vznikl po roce 1291 fundací opavského vévody Mikuláše I. a kostel sv. Václava byl roku 1336 vysvěcen biskupem Johannem VI. Kostel prošel všemi slohovými obdobími od gotiky, přes renesanci, raně barokní úpravy exteriéru (po požáru r. 1651), až po radikální barokizaci interiérů v 30. letech 18. stol. V roce 1758 byl při velkém požáru města klášter značně poškozen a následně v  roce 1786 Josefem II. zrušen. Od roku 1788 byl kostel, po vestavění třípodlažní trámové onstrukce, využíván vojskem jako sklad obilí a mouky. V roce 1824 byla zbořena klášterní fortna, kostelní věž a loretánská kaple. V roce 1851 pak odbořen polygonální závěr presbytáře a nahrazen štítem. V roce 1914 byly zahájeny první restaurátorské práce na freskové výmalbě klenby. Avšak v I. i II. světové válce opět kostel sloužil jako vojenský sklad. Po válce sloužil jako sklad divadelních kulis a následně jako sklad obchodního domu. Pod hrozbou vyjmutí ze seznamu nemovitých kulturních památek a jeho domolicí došlo v letech 1967–74 k rekonstrukci kláštera na Dům umění a kostela na výstavní síň. V roce 1968 se započalo s restaurováním gotických maleb v kapli sv. Dominika (Vladimír Terš) a po statickém zajištění kleneb lodi železobetonovou skořepinou i na barokních freskách kostelní lodi (70.–80. léta). V letech 1999–2001 proběhla rekonstrukce exteriéru kostela (J. Hanuša a A. Řehula) jako pokračování plánu L. Plavce v 70. letech. V letech 2005–2006 pak došlo k rekonstrukci interiéru kostela (M. Hulec, D. Špička a restaurátorka J. Pekárková) formou zakonzervování stávajícího stavu.

Text: historie
6.9. 2008 - Kostel sv. Václava v proměnách času - pamětní list 2006