klášter Svatá Dobrá s kostelem Zvěstování Panny Marie

Graficke pismenko Augustiniánský klášter s kostelem, první klášter řádu v Čechách, založil r. 1263 Oldřich Zajíc z Valdeka, původně pod názvem „na Ostrově“, podle tehdy užívaného názvu lokality „Ostrov“. Nejstarší stavbou kláštera byl malý kostelík Zvěstování Panny Marie ze 13. stol, který stál na místě dnešní sakristie.

 
Graficke pismenko R. 1327 získal klášter ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené r. 449. Poté začal být zván „Svatá Dobrotivá“ a stal se poutním místem. Název Svatá Dobrotivá byl uváděn na turistických mapách i poštovních razítkách do r. 1960.
 
Graficke pismenko Za husitských válek byl klášter vypálen, poté byl obnoven r. 1469. Na místě pozdějšího hřbitova stávala kaple Všech svatých (zmiňovaná v klášterním urbáři roku 1584), ze které se dochovaly zbytky základů. Klášter byl několikrát pobořen a znovu obnoven.
 
Graficke pismenko V pol. 16. stol. se uvádí jako zpustlý. Po r. 1676 byl kostel výrazně barokně přestavěn podle plánů italského architekta Dominika Canevalleho a jeho syna. V 18. stol. oblíbeným poutním místem (údajně zázračná soška sv. Benigny). V l. 1830 - 1886 byl kostel mohutně opravován, r. 1886 byl obnoven klášter.
 
Graficke pismenko R. 1950 byl klášter zrušen, zdejší mniši byli internováni do pracovních táborů a byl zde zřízen 52. pomocný technický prapor – PTP. Šlo o útvary armády, které fungovaly pro internaci a převýchovu politicky nespolehlivých osob, podléhajících brannému zákonu. Útvary fungovaly jako zdroj levné pracovní síly a nástroj perzekuce nepohodlných osob komunistického režimu).
 
Graficke pismenko R. 1990 byl klášter vrácen řádu augustiniánů a je postupně opravován.
 
Graficke pismenko V kostele jsou mj. původní varhany z r. 1727, na které hrál také Antonín Dvořák při jedné ze svých častých návštěv zdejšího kostela.

Text: historie
4.3. 2012 - http://cs.wikipedia.org a další