Historie kláštera Koruna v Krasíkově

Graficke pismenko Když před rokem 1250 obdržel Boreš z Oseka (Rýzmburka) darem od českého krále Václava I. nynější Moravskotřebovsko, začal zde vytvářet šlechtické panství.

 
Graficke pismenko Jako symbol moci a snad i jako místo posmrtného odpočinku Boreš vybudoval na svém panství nový klášter. Pro jeho stavbu bylo vybráno místo mezi Třebařovem a Krasíkovem na pahorku obtékaném řekou Moravskou Sázavou. Zakládající listina pochází z roku 1267. Do kláštera byli vzápětí povoláni mniši řádu sv. Augustina, založeného papežem Alexandrem IV. v roce 1256.
 
Graficke pismenko Korunský klášter se stal kulturním a duchovním centrem nově kolonizovaného kraje, a proto byl hojně obdarováván svým zakladatelem Borešem i jeho nástupci. Výsady kláštera potvrdil v roce 1364 český král Karel IV. a později i král Václav IV.
 
Graficke pismenko Za husitských válek byl klášter zpustošen, následně obnoven, ale původního významu již nedosáhl. Definitivnímu zániku kláštera pak vedla luteránská reformace kolem roku 1550. Poutní odkaz Koruny převzal nedaleký Rychnov a nový klášter byl časem též vystavěn v Moravské Třebové.
 
Graficke pismenko Z nejstaršího augustiánského kláštera na Moravě, nazývaného v té době "Corona S. Mariae" nebo jen "S. Corona", se tak dochovaly pouze zdi klášterního kostela s kružbovým ostěním oken a dřevěná zvonice.

Text: historie
23.12. 2006 - informační tabule u trosek kláštera v Krasíkově