Historie Kdanského dvora (č.p.4 a 20)

Graficke pismenko Kdanský dvůr byl od pradávna svobodný (tzn. jeho majitel byl tzv.svobodník, který byl poddaný přímo králi, svůj majetek zapisovali nejdříve v Zemských deskách stejně jako šlechta, ale později byly pro tyto zápisy příslušné nové knihy tzv. "Knihy svobodnické" neboli "Libri libertinorum").

 
Graficke pismenko Prvním známým svobodníkem byl Václav Daněk, který v roce 1534 svědčil na jedné listině v královském městě Vodňanech. V roce 1603 zde hospodařil svobodník Matěj Daněk, jehož potomci zde hospodařili až do roku 1713 ( r. 1654 je uváděn v berni rulle svobodník Jakub Daněk, který vlastnil 45 strychů polí a větší počet dobytka, r. 1667 Šimon Kdaněk). Po roce 1713 došlo na nějakou dobu k zániku svobodství.
 
Graficke pismenko Dne 26. 9. 1764 koupila protivínská vrchnost (knížata Schwarzenberkové) od vídeňského měšťana Antonína Malého svobodnický dvůr v hodnotě 6.000 zl. V roce 1774 zakoupil dvůr „Kdaňský“ František Spazier, vrchní ředitel buqoiského panství. Roku 1778 se uvádí svobodník Jan Mannlicher, který zde nejspíše seděl až do konce 18. stol. Roku 1802 se jako majitel uvádí Vojtěch Mick, nadporučík koburgského dragounského pluku.
 
Graficke pismenko Téhož roku 1802 přešel 50 hektarový svobodnický dvorec na bratry Václava a Martina Štěpánkovi a v tomto rodě zůstal statek až do roku 1956, kdy byl zkolektivizován a majitelé vyhnáni. Kdanský dvůr byl pak kolem poloviny 19. století rozdělen na dvě stejné části, čímž vznikla nová usedlost č.p. 20, která si dodnes zachovala selskobarokní ráz. Ke svobodství v Kloubě patřily také chalupy č.p.21 a 8, kde se říkalo "V židovně", bydleli v nich Židé, kteří zde výráběli tzv. flůs-draslo, základní bázi pro výrobu skla (svobodníci měli právo na svých dvorech usadit židovské obyvatelstvo, mohli mít i vlastní poddané). Svobodníci z Klouba a sousedních Pohorovic často vedli spory s protivínskou vrchností týkající se práva lovu na svých pozemcích.
 
Graficke pismenko Svobodníci z Klouba a Pohorovic organizačně spadali pod tzv. svobodnickou čtvrť, kterou zastupoval starosta svobodníků sídlíci v Klášterském Mlýně u Kašperských Hor.

Text: historie
28.5. 2006 - Ondřej Štěpánek