Graficke pismenko Malebná jihočeská vesnička Kloub se nachází asi 6km od města Protivín.

 
Graficke pismenko Bývalý Kdanský dvůr (dnes č.p.4 a 20) se nachází přímo na návsi na jejím horním konci při cestě směrem do Dvorců a Radán. Na návsi se také nachází "ušatá" kaplička ( tyto "uši" jsou typickým architektonickým znakem místního selského baroka) z roku 1818, dále pak stojí za shlédnutí statky č.p. 3, 12 a 23. Před statkem č.p. 20 se natáčela scéna k filmu "Strakonický dudák".
 
Graficke pismenko Nejstarší písemná zmínka o vsi je z 1.ledna 1336, kdy král Jan Lucemburský udělil Vodňanům privilegium s darem poloviny Kloubu (tehdy psáno Chlub) a několik dalších vesnic. Tento dar nejspíše zůstal nerealizován, neboť se Kloub později uvádí jako součást rozsáhlého hlubockého panství. Dříve však patřil Kloub s rychtou ve Chvaleticích k "zámku píseckému".
 
Graficke pismenko Zajímavá je zpráva z počátku husitského hnutí, kdy v roce 1416 byla přepadena a vypálena písecká fara. V seznamu útočníků najdeme také obyvatele Kloubu. Z roku 1490 pochází nejstarší urbář hlubockého panství. Kloub je zde zapsán pod správou rychty v nedalekých Chvaleticích. Z hlubockého urbáře pro r. 1490 se dovíme, že zde žili tito osedlí: Jan, Daněk (držel dvě usedlosti), Mácha, Vít, Ouhleda, Heryně, Kohút, Janek, Hustý, Kropáč, Dubec, Vácha a Velek.
 
Graficke pismenko Majitelem hlubockého panství se po králi stal podnikavý šlechtic Vilém z Pernštejna a na Helfštýně, který celé hlubocké panství koupil za 24.000 zl.uh. Poté byl Kloub značnou část 16. století v majetku nižší šlechty ( Vamberští z Rohatec, Čejkovští z Čejkova). R. 1562 koupil panství hlubocké velmož Jáchym z Hradce.Roku 1590 se na krátkou dobu dostal Kloub opět k Písku, ale roku 1640 byl prodán Mikuláši Radkovci z Mirovic, který jej roku 1700 prodal k protivínskému panství schwarzenberskému, ke kterému přináležel až do první pozemkové reformy r. 1921.

Text: turistické
28.5. 2006 - Ondřej Štěpánek