Graficke pismenko Současně se vznikem města, někdy kolem roku 1265 byl založen i kostel, původně gotický. V letech 1518 –1535 došlo k jeho přestavbě v pozdně gotické slohu. Některá literatura zmiňuje zřícení kostela v roce 1551 a jeho rychlé obnovení. Vzhled kostela je zachycen na vedutě (relativně topograficky přesné grafické dílo) Jana Willenberga z roku 1602. Při velkém požáru roku 1641 byl kostel opět vážně poškozen, z  původní stavby se dochovalo jen šest opěráků kněžiště. Opravy byly dokončeny v barokním slohu roku 1649. V letech 1686 – 1688 bylo upraveno průčelí se štukovou výzdobou. Tento vzhled si kostel dochoval dodnes. Až do r. 1784 byl kolem kostela hřbitov. Zdobila jej křížová cesta, po zrušení hřbitova byly plastiky odstraněny a jejich osud není znám. Pozdější křížová cesta na náměstíčku mezi kostelem a děkanstvím byla odstraněna r. 1912 a byly postaveny nové přístavky po stranách kněžiště.

Text: historie
11.9. 2004 -