Graficke pismenko Na místě, kde dnes stojí katedrála, je doložen již pohanský římský chrám z dob, kdy místo spadalo pod správu římské říše. Po obsazení vizigótskou říší zde vznikl křesťanský kostel. Se stavbou mešity začal první umajjovský córdobský emír v roce 784, nicméně stavbu doplňovali a rozšiřovali jeho následovníci po dalších dvě stě let. Abdurrahmán III. nezasáhl výrazně do stavby, pouze vztyčil minaret u vchodu. Jeho nástupce al-Hakan II. rozšířil stavbu a doplnil o nové prvky. K poslednímu velkému rozšíření došlo v roce 987. V následujících letech zmatků byla Córdoba několikrát drancována, což se také podepsalo na stavbě. Za součást mešity je považován i Patio de Naranjas, Pomerančový dvůr. V roce 1236 dobyl kastilský král Ferdinand III. Córdobu na Maurech. Naštěstí král udělal velmi moudré rozhodnutí, nedal totiž povel ke zničení nádherné mešity, ale předal ji církvi, která ji "jen" přestavěla na katedrálu a stejného roku byla i mešita přeměněna na křesťanský kostel. Po dalších 250 let docházelo jen k drobným opravám a dostavbám. Córdobský biskup přišel s návrhem na vybudování kostelní gotické lodi, což se nakonec v roce 1523 podařilo. Stavba katedrály byla provedena ve stylu tzv. plateresco, což je styl vyvinutý zejména ve Španělsku, který se objevil mezi pozdní gotikou a ranou renesancí na konci 15. století.

Text: historie
13.3. 2021 - Pavel Vítek – zdroj: https://www.cs.qaz.wiki/wiki/Mosque%E2%80%93Cathedral_of_C%C3%B3rdoba