Graficke pismenko Bohatická výklenková kaplička je drobný barokní objekt z konce 18. století. Provedena je v kombinaci omítaného zdiva a pískovce. Původně vnitřní stěnu kapličky zdobil na plechu malovaný obraz. Později jej nahradily nástěnné malby. Výklenková kaple je obdélného půdorysu. Průčelí je lemováno pilastry, výklenek zaklenut půlkruhově. Plastický parapet tvaru obdélníka s vykrajovanými uchy. Trojúhelný štít po stranách s koulemi, na vrcholku železný kříž. V jeho ploše padlé pole ze čtyř kruhů. Na krajích lizény, střecha sedlová. Kaplička se výrazně uplatňuje v historické podobě obce. Je kulturní památkou od roku 1965.

Text: popis
28.9. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz