Graficke pismenko Kraj kolem Nepomuku a Zelené hory je opředen množstvím svatovojtěšských legend a nachází se tu řada míst spojovaných s osobností druhého pražského biskupa z rodu Slavníkovců. Jedno z nich se nachází v lese nedaleko obce Vrčeň a připomíná ho poutní kaple.

 
Graficke pismenko Kaple svatého Vojtěcha se nachází asi 1,5 km severovýchodně od Vrčeně ve svahu lesa Chlumec severně nad silnicí II/191 mířící k Rožmitálu pod Třemšínem. Od silnice k ní vede odbočka zelené turistické značky. Někdy na sklonku 16. století dal tady postavit Adam ze Šternberka, nejvyšší purkrabí království Českého, který zemřel r. 1623, malou kapličku ku cti sv. Vojtěcha. Jeho manželka Maxmiliána, rodem říšská hraběnka z Hohenzollernu, ji dala vyzdobit obrazy českých patronů. V r. 1684 dal zde zbudovat novou, raně barokní kapli Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka, majitel zámku Zelená Hora. Kaple vystavěná v podobě osmihranu byla v r. 1787 zrušena. Až v r. 1819 byla znovuzřízena, byla vyzdobena obrazem světce od malíře Františka Horčičky a 25. dubna 1819 slavnostně otevřena. Stala se pak cílem mnoha poutníků a zastávkou procesí. Prostranství kolem kaple bylo až do 2. poloviny 20. století dějištěm vyhlášené jarní poutě s mnoha stánky. Poblíž této kaple zdržoval se prý ještě v 18. století poustevník, který měl na starosti péči o ni, a žil pouze z milodarů. Prokazatelně zde působil poslední poustevník v letech 1717-1746.
 
Graficke pismenko Výrazné opravy se kaple dočkala v r. 1883. Jde o raně barokní osmibokou centrální stavbu, sklenutou osmibokou kupolí s lucernou. Stěny jsou členěny nikami a pilastry. Vedle oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které mají být podle tradice památkou na odpočinek sv. Vojtěcha. Koncem 17. století byly v blízkosti kaple zřízeny Svatovojtěšské lázně, později zničené požárem. V mnoha publikacích, dokonce i odborných, se na základě této informace uvádí, že kaple byla vybudována nad pramenem. Každý návštěvník se snadno přesvědčí, že to není pravda. U kaple žádný pramen není a nikdy nebyl. Lázně byly ve skutečnosti napájeny vodou přiváděnou rourami ze studánky zvané Dobrá voda ve svahu protilehlého vrchu Štědrý z asi kilometrové vzdálenosti.
 
Graficke pismenko Před kaplí sv. Vojtěcha najdeme jednoduchou dřevěnou kazatelnu, využívanou při poutních bohoslužbách pod širým nebem. Stojí tu též pamětní kříž z 19. století, jehož podstavec je opatřen litinovou figurální reliéfní deskou z 2. poloviny 18. stol. U soklu se nachází kamenná váza v podobě křtitelnice. Proti kapli leží areál bývalé lesovny s klasicistními stavbami.

Text: historie
20.10. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: informace na místě a Umělecké památky Čech 4, Academia 1982)