kaple sv. Siarda

kostel sv. Jana Křtitele

Legenda o založení kaple, další pověsti

Graficke pismenko Pověst vypráví, jak ve zdejších lesích v dávných dobách (někdy ve 12. stol.) zabloudil během lovu rytíř jménem Siardus (něm. Sieghartd). Byl už velmi unavený, ba, na pokraji sil a obával se, že v lesích bídně zahyne. Tehdy se začal vroucně modlit, a sliboval, že jestli bude zachráněn, vykoná zbožný skutek. Brzy poté jej jako zázrakem našli ostatní členové lovecké družiny. Siard nezapomněl na svůj slib a nechal v místě, kde byl zachráněn, postavit kapli. Často se prý později vracel a modlil se zde. Poblíž nechal později postavit poustevnu, kde žil poustevník Siardus. Podle pověsti je poustevník pochovaný 90 kroků do stráně nad kaplí, nad jehož hrobem stávala socha sv. Siarda a později kříž. Co se s nimi stalo není známo, později nad hrobem vyrostla mohutná borovice. Ostatky poustevníka jsou prý uloženy v dřevěné rakvi, která je vložena v železné rakvi, a ta v rakvi zlaté. Neuctivé chování v okolí kaple prý stíhaly nehody, a lidé měli místo v patřičné úctě. Např. zápis z farní mnichovské kroniky z r. 1818 dokládá, že mnichovský kameník musel toho roku postavit kamennou balustrádu kolem místní sochy sv. Jana Nepomuckého jako pokání za to, že uřízl několik větví z posvátné borovice nad Siardovým hrobem.

Text: pověsti
6.9. 2012 - E. Horáková podle http://www.slavkovsky-les.cz