kaple sv. Siarda

kostel sv. Jana Křtitele

Původně kaple sv. Siarda, později kostelík sv. Jana Křtitele

Graficke pismenko Kaple sv. Siarda byla postavena údajně v době založení tepelského kláštera (zal. r. 1193), měl ji vystavět jistý saský hrabě. Legenda vypravuje, že nechal kapli postavit poté, co se ztratil ve zdejších lesích a byl jako zázrakem zachráněn.

 
Graficke pismenko Nejstarším známým majitelem kaple byl Bohuslav Tullinger, leník kláštera v Teplé, který byl jejím vlastníkem před r. 1360. Později se stal rychtářem městečka Mnichov (1397). Dalším majitelem, který je znám, je Kašpar Neuburg z Mnichova. R. 1437 zasáhla Mnichov morová vlna, která městečko téměř vylidnila. Přeživší obyvatelé se rozhodli osadu přestěhovat na jiné místo, na návrší nad Siardovou kaplí, kde leží dodnes. R. 1600 je připomínána stará socha sv. Siarda. Kaple byla pobořena v období reformačních bojů, zachoval se (zázračně ?) jen obraz světce, patrně sv. Siarda. R. 1615 byla kaple obnovena opatem tepelského kláštera, Andreasem Ebersbachem. Během třicetileté války byla znovu pobořena, a zachoval se z ní neporušený opět jen obraz svatého. Znovu ji nechal r. 1664 postavit tepelský opat Raimund I. Wilfert, tentokrát se již hovoří o malém kostelu, který byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro místní obyvatele ovšem dál zůstal Siardovou kaplí. Současně byla obnovena poustevna u kostela.
 
Graficke pismenko V 17. a 18. stol. byl kostelík (kaple) oblíbeným poutním místem. R. 1782 byl zrušen nařízením císaře Josefa II., který jej dal zavřít ve snaze zrušit nadbytečné mnoho klášterů, kostelů a kaplí. Místo poté chátralo. R. 1788 byl kostelík koupen obyvateli Mnichova společně s dalšími budovami, stojícími kolem, a budovy byly rozebrány na nové stavby ve vsi (mj. škola). Památný Siardův zvon byl přenesen do kostela v Otročíně.
 
Graficke pismenko R. 1664 se zmiňuje zázračný pramen s léčivými účinky, objevený nedaleko kostela. Místní jej nazývali "Svatá studna" nebo je také známý jako Siardův pramen. Nachází se pár kroků pod kostelíkem. Ze samotného kostelíka lze najít jen zbytky zdí, vykreslující obdélnou loď a uzavřený půlkruhový presbytář. Poustevna zcela zanikla.

Text: historie
6.9. 2012 -