Graficke pismenko Kaple sv. Rodiny je hranolovitá barokní stavba s bohatě členěnými nárožními pilastry a střechou zakončenou osmihrannou lucernou s věžičkou. Po jejím odsvěcení a získání do vlastnictví města byla kaple zásadně přestavěna. Vnitřní prostory byly rozděleny na přízemí a dvě patra a městský magistrát zde zřídil kanceláře. Také vnější podoba byla pozměněna. Původní velká okna byla zazděna a nahrazena menšími okny v jednotlivých patrech. Přestavěn byl rovněž i vchod. Potřebám města sloužila adaptovaná kaple 100 let. V roce 1896 se městský úřad přestěhoval do nových prostor. Bývalá radnice byla nejprve pronajata Občanské záložně a po jejím vystěhování byly prostory v patrech upraveny na byty. V přízemí byla městská strážnice spolu s obecní váhou. V současnosti slouží bývalá kaple opět náboženským účelům a je v ní umístěna modlitebna církve čs. husitské. Severovýchodně před kaplí se nachází bývalá studna, nyní již nefunkční. Bývalá kaple sv. Rodiny je nemovitá kulturní památka ČR zapsaná na seznamu NPÚ.

Text: popis
5.6. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: POCHE Emanuel, Umělecké památky Čech. 1. vyd. sv. 1. Praha, Academia