Graficke pismenko Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Benátkách nad Jizerou pochází z r. 1052. Kaple sv. Rodiny byla postavena hrabětem Ignácem Zikmundem z Klenové ve 20. letech 18. století uprostřed náměstí, které se v současnosti nazývá Husovo. Od své výstavby sloužila církevním účelům přibližně pouhých 60 let. Na základě náboženských reforem císaře Josefa II. byla kaple v r. 1783 odsvěcena. V r. 1794 chátrající budovu koupil benátecký měšťan Ludvík Černý a daroval ji městu. Kaple se po dlouhou dobu stala úředním místem města a nahradila radnici. Po té sloužila jako obecní strážnice, váha, byty a záložna. Po dlouhých letech se až v současnosti vrátila ke svému původnímu duchovnímu účelu. Slouží jako modlitebna Československé církve husitské.

Text: historie
5.6. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: POCHE Emanuel, Umělecké památky Čech. 1. vyd. sv. 1. Praha, Academia