Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1543. Nejbližší kostel, který obyvatelé Pertoltic navštěvovali, byl až v Mimoni. Proto od poloviny 19. století chtěli mít místní občané v obci vlastní svatostánek. K tomu účelu byl v roce 1850 založen fond pro stavbu větší kaple. Ale až v roce 1906 vypracoval Max Wieden z Mimoně plán stavby a byla vybrána parcela. V roce 1907 stavba zahájena a již 12. října 1908 byla kaple, nebo snad i kostel, slavnostně vysvěcena. Pojmenována byla po svatém Prokopovi, patronu zemědělců, kterých byla ve vsi převaha.

Text: historie
30.10. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pertoltice.cz/historie-obce/