sv. Peregrin Laziosi - servitský mnich řádu Služebníků Mariiných (OSM)

Graficke pismenko Peregrin Laziosi (1265 - 1345) byl šlechtic, žijící na severu Itálie, ve městě Forli. Když se jednou světec Filip Benizi, generální představený řádu služebníků Mariiných (Servitů, OSM - Ordo Servorum Mariae) snažil usmířit ve Fiorli spor místních znepřátelených stran, zápasících o vládu, byl ve své snaze vysmíván a Peregrin ho dokonce udeřil do tváře. Světec nastavil i druhou tvář, zatímco v duchu prosil o odpuštění pro Peregrina a ostatní. Peregrin byl dojat jeho pokorou a mírností a padl na kolena, prose světce o odpuštění. Později zpytoval své svědomí a zamýšlel se nad vlastním životem. Při modlitbě v chrámu, před obrazem Matky Boží, ucítil nutkání k pouti do Sieny s výzvou, aby se přidal k servitům. Peregrin volání uposlechl, vstoupil do kláštera servitů, a po nějakém čase byl vyslán zpět do svého rodného města, aby zde získal příznivce a vybudoval klášter, což se mu povedlo. Peregrin si zachoval skromnost a žil velmi asketicky - udává se, že si po 30 let vůbec nesedl, při jídle, modlení a spaní klečel nebo byl opřen vstoje o zeď či skálu. Připisuje se mu řada zázraků - mnoho uzdravení (břišní nemoci, uzdravení slepého), vyhánění ďábla. Legenda vypráví, jak na sklonku svého života onemocněl s nohou - projevila se u něj rakovina. Nohu mu měli amputovat. Peregrin se celou noc před plánovaným výkonem modlil, a poté co vyčerpáním usnul, ráno shledal, že jeho noha byla zázrakem uzdravena. Svatořečen byl 27.12.1726 papežem Benediktem XIII.

 
Graficke pismenko Je uctíván jako patron rodiček a šestinedělek, je vzýván o pomoc při nemocech nohou, rakovině, dně, moru a revmatismu.
 
Graficke pismenko Mezi jeho atributy patří kříž, kříž, rána na noze, řádový oděv servitů.

Text: historie
21.11. 2012 - E. Horáková podle http://peregrin.webnode.cz; http://cs.wikipedia.org; http://catholica.cz