kaple sv. Kříže

Stará Hůrka

Kaple svatého Kříže ve Staré Hůrce

Graficke pismenko Stará Hůrka vznikla pro zaměstnance sklárny rodiny Hafenbraendlů, zřízené roku 1732 nad dnešní kaplí. V osadě byl roku 1789 postaven kostel sv. Vincence Ferrarského se hřbitovem, roku 1820 byla jako hrobka rodiny nových majitelů sklárny (rodina Abelů) postavena kaple sv. Kříže. Kromě obytných domů, kostela a kaple stál v osadě i panský dům (zámeček), hostinec, dva mlýny, později i pošta a hotel.

 
Graficke pismenko Po roce 1945 byla osada vysídlena a vzhledem ke zřízení vojenského prostoru Dobrá Voda postupně zlikvidována. Tomuto osudu ušla pouze kaple, která se využívala jako pozorovatelna. Byla však zcela vydrancována včetně hrobky, přičemž došlo i ke zničení mumifikovaných ostatků z hrobky (rodina Abelů i otec Karla Klostermanna). Po roce 1990 se postupně začala obnovovat, roku 2003 byl osazen zvon smíření, na který lze zazvonit od vstupního portálu. Pietně byly opraveny i zbytky hřbitova a základy kostela sv. Vincence.

Text: historie
30.8. 2008 - Ivan Grisa, dle informační tabule na kapli