Graficke pismenko Oktogonální stavba na mohutných základech vystavěných z lomového kamene. Při pozdějších opravách a úpravách se do kamenných zdí vmísily i cihly. Horní část z cihel a s vysokými okny s lomeným obloukem je od spodní kamenné oddělena profilovanou vodorovnou římsou. Do kaple vedou dva vstupy, oba přes nízké portály s bohatým kamenným ostěním. V každém nároží stavby se nachází opěrák.

 
Graficke pismenko Celý interiér kaple byl v minulosti opatřen načervenalou hladkou omítkou, z níž se však do současné doby dochovaly jen fragmenty.

Text: popis
4.12. 2006 - Jan P. Štěpánek