Graficke pismenko Italští dvořané ze zákupského zámku založili roku 1698 barokní kapli, zasvěcenou sv. Josefovi. Poblíž kaple stávala až do roku 1782 poustevna. V minulosti byl areál kaple sv. Josefa významným poutním místem. Kaple byla zrušen v roce 1834. Tehdy se stal vlastníkem opuštěné kaple stát. Od té doby chátrá a v současnosti je ve velmi zuboženém stavu.

 
Graficke pismenko Od roku 2015 je kaple v soukromém vlastnictví, probíhá její oprava a veřejnosti je nepřístupná.

Text: historie
21.5. 2009 - Pavel Vítek