Kaple je opravena!

Graficke pismenko Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1833. Zděná omítaná obdélná budova s půlkruhovým závěrem bývala kryta sedlovou střechou s taškami. Nad hlavním vchodem se zdvihá zděný barokní štít. Boční stěny jsou prosvětleny jedním nahoře půlkruhově zakončeným oknem. V interiéru kaple je socha sv. Jana Nepomuckého.

 
Graficke pismenko Od druhé světové války kaple chátrala. Střecha i klenba byly úplně zničené, ve zdi byla svislá prasklina, kaple byla bez oken a dveří, štít byl poničen, sanktusníková věžička chyběla úplně. Ze sochy uvnitř kaple bylo torzo.
 
Graficke pismenko O záchranu kaple se zasloužila obec ve spolupráci s Občanským sdružením Zderaz. Od roku 2007 probíhaly záchranné práce, které vyvrcholí 12.5 2012 ve 14.00hod. slavnostním vysvěcením kaple. Přijďte se podívat!!
 
Graficke pismenko Více na www.zderaz.cz

Text: historie
19.4. 2012 - Anna Hladíková