Graficke pismenko Silně zdevastovaná kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1833. Zděná omítaná obdélná budova s půlkruhovým závěrem bývala kryta sedlovou střechou s taškami. Střecha i klenba jsou však dnes úplně zničené. Boční stěny jsou prosvětleny jedním nahoře půlkruhově zakončeným oknem. Nad hlavním vchodem se zdvihá zděný barokní štít. V interiéru kaple je torzo sochy sv. Jana Nepomuckého.

 
Graficke pismenko O záchranu kaple usiluje obec ve spolupráci s Občanským sdružením Zderaz.

Text: popis
11.6. 2007 - anna hladíková