Graficke pismenko První zmínka o obci pochází až z roku 1800. Původní kaple byla vystavěna v barokním slohu. Po velikém požáru v obci roku 1892, kdy shořela část vesnice včetně kaple, bylo rozhodnuto postavit ve vsi kapli novou. Návesní kaple je zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Kromě místních obyvatel se na stavbě kaple finančně spolupodílel i kníže Bedřich Schwarzenberg, který zakoupil do kaple zvon. Kněžna Kristýna ze Schwarzenbegu opatřila novou kapli potřebným mobiliářem. Knížecí rodina se zúčastnila slavnostního vysvěcení, které proběhlo 20. 6. 1897 za veliké účasti místních obyvatel. Kapli dal vymalovat rolník Jan Kolář ze Sobědraže.

Text: popis
7.9. 2014 - Pavel Vítek - zdroj: http://www.farnost2k.cz/obsah/sobedraz