Graficke pismenko První zprávy o Jarpicích pocházejí z roku 1318. Jarpičtí obyvatelé si v letech 1824 – 1825 vystavěli v obci na návsi kapličku. Postavili ji pro oltářní obraz sv. Isidora. Ten věnovala obci kněžna Karolína Kinská z budenického zámku. Kaple byla vysvěcena 7. května 1825 při procesí s prosbou o milostivé léto. Kaple sv. Isidora je obdélná, trojboce ukončená, plochostropá. Průčelí s obdélným portálem je vyvrcholeno atikovým pásem a zvoničkou. Ve zvoničce je zavěšen zvonek. Po stranách vchodu jsou umístěny pamětní desky se jmény místních občanů, padlých v první i druhé světové válce. V letech 1999 - 2000 byla kaple opravena na náklady obce. Od roku 1958 je stavba zapsána v seznamu kulturních památek.

Text: popis
9.4. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: DOBNER, Libor. Jarpice pod panstvím Kinských. Slánské listy, 2003, roč. 11, č. 18, s. 12.