Graficke pismenko Kaplička je obdélníková stavba s polokruhovou apsidou a věžičkou nad průčelím. Vnitřní vybavení kostela je prosté. Hlavní novogotický oltář s olejomalbou sv. Františka Xaverského jsou od neznámého autora. Na malých postranních oltářících jsou sádrové sochy P. Marie Lurdské v jeskyni, sousoší Piety a sv. Terezie. V kapli visí čtrnáct obrazů křížové cesty od neznámého autora, pocházející z počátku 20. století. Ve věžičce kaple visely až do roku 1916 dva zvony. Tehdy byl jeden zrekvírován pro potřeby rakouského vojska a druhý nedlouho poté pukl. Nové zvony byly vysvěceny v roce 1922 a i ty byly zrekvírovány ve druhé světové válce v roce 1942. Až do roku 1959 byl kostelík bez zvonů. V současné době visí ve věži 3 menší zvony. Před kaplí stojí kamenný krucifix z roku 1851.

Text: popis
5.8. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (P – Š), Poche a kol., Academia Praha 1982