Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1304. Kaple sv. Františka Xaverského byla vystavěna až roku 1889. Základní kámen ke stavbě byl položen roku 1885. Petrovice doposud neměly svůj vlastní hřbitov. Proto brzy po postavení kostelíka se obec zasadila o vybudování vlastního hřbitova kolem něj. V roce 1892 byl u nové kapličky vysvěcen nový hřbitov. V roce 1969 byl kostelík opraven. Vnitřní jednobarevná výmalba byla obnovena v témže roce. V roce 1991 byla provedena nová elektroinstalace, pořízeno elektrické vytápění a instalován pohon varhan na elektrickou trakci.

Text: historie
5.8. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (P – Š), Poche a kol., Academia Praha 1982