Graficke pismenko Kaple je postavena z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích. Na novostavbě kaple bylo umístěno původně pět věží. Prostřední - pátá věž však byla odstraněna. Interiér kaple tvořily dva krásné oltáře, varhany a dva zvony.

 
Graficke pismenko Centrální jednolodní stavba je vybudována přibližně podél severojižní osy, je obdélníkového půdorysu s nárožními rizality; v nich jsou na východní straně vloženy kaple, na západní straně točitá schodiště. Severozápadní schodiště vede na galerii, jihozápadní schodiště na hudební kruchtu. Nad rizality se zvedají hranolové vížky s polygonálními lucernami. Okna jsou uspořádána do dvou etáží; horní okna jsou slepá s maltovým okenním křížem. Nad severním a jižním průčelím je mezi věžice vložen volutový štít. V jeho jižní stěně je nika s lasturou; monumentální socha sv. Floriána byla prý do niky umístěna roku 1706. Sál má půdorys protáhlého oktogonu. Nad jeho prostřední částí je stlačená valená klenba s polygonálním otvorem ve vrcholu.

Text: popis
26.12. 2006 - © B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska, část 2. [J/N], Academia, Praha 1999