kaple sv. Erasma (Erazima)

hrobka rodu von Lamberg

Sv. Erasmus, biskup a mučedník - životopis, atributy

Graficke pismenko Svatý Erasmus (narozen patrně ve 3. stol. v Antiochii, zemřel asi r. 303) biskup a mučedník, je jedním ze 14 svatých pomocníků v nouzi.

 
Graficke pismenko O jeho životě toho není mnoho známo, o to více o něm ale existuje legend. Jeho příběh se začíná vypravovat v době, kdy byl biskupem v Antiochii (území dnešní Sýrie). Kvůli krutému pronásledování křesťanů za římského císaře Diokleciána odešel ze své diecéze a žil 7 let jako poustevník na vysoké hoře v Libanonu, kam mu podle legendy nosil jídlo havran.
 
Graficke pismenko Poté, co jej vyzval anděl k návratu do Antiochie, se vydal na cestu. Dostal se do zajetí římských vojáků, anděl ho však prý osvobodil. Z dalšího uvěznění ho prý vysvobodil archanděl Michael, který ho dovedl až do italského města Formia, kde poté žil a působil. Nakonec byl však císařskými vojáky přece jen chycen a krutě mučen (vrážení šídel pod nehty, vytahování střev z břicha a jejich navíjení na naviják - často zobrazováno pro svojí velikou krutost). Jeho kult se projevuje v 6 stol., od r. 1300 patří ke 14 sv. pomocníkům.
 
Graficke pismenko Legendy vypráví o různých zázracích spjatých se světcem, např. jak cestou do Itálie na moři utišil bouři, která hrozila potopit malou loď na níž se plavil. Sv. Erasmus se na vlnami zmítané lodi s rozpaženýma rukama vroucně modlil, vlny se poté zázračně utišily a loď bezpečně doplula k cíli. Další legenda vypráví o modravých světýlkách na stěžni lodě, která prý byla znamením světcovy ochrany (oheň sv. Erasma nebo sv. Eliáše).
 
Graficke pismenko Sv. Erasmus je patronem námořníků, provazníků, soustružníků, tkalců, a domácích zvířat, bývá vzýván při bolestech břicha a porodních bolestech (také při kolikách zvířat, dobytčím moru). Je také patronem města Gaty, kam byly v 9. stol. převezeny jeho ostatky.
 
Graficke pismenko Jeho atributy jsou anděl, havran, mitra a berla (bývá zobrazován při mučení nebo jako biskup), rumpál, šídla, střeva, plachetnice.
 
Graficke pismenko Jeho svátek se slaví 2. června.

Text: historie
22.9. 2012 - E. Horáková podle http://catholica.cz, http://www.abcsvatych.com