Graficke pismenko Nejstarší zmínka o vsi a snad i hradu Podivín lze najít v Kosmově kronice při roku 1074. O tom, že Podivín měl městská práva dokládá písemná zpráva z doby panování krále Václava II. Tedy z přelomu 13. a 14. století.

 
Graficke pismenko Vznik kaple sv. Cyrila a Metoděje spadá do 1. pol. 13. století. Uvnitř kaple se nachází pramen vody. Existují tři verze o původu kaple. První verze předpokládá, že se jedná o dvoupodlažní středověkou hřbitovní kapli (karner), kde spodní prostor sloužil jako kostnice a horní jako vlastní kaple. Druhá verze předpokládá, že původně se zde nacházela cisterna na vodu z doby římské, která byla v pozdějších dobách využita jako baptisterium. A třetí verze předpokládá, že kaple byla vystavěna jako baptisterium s vodním pramenem. Tato verze se jeví jako nejpravděpodobnější a nasvědčuje jí i její situování v bezprostřední blízkosti kostela.
 
Graficke pismenko Kaple byla v 90. letech 20. století rekonstruována.

Text: historie
5.8. 2009 - Pavel Vítek