Graficke pismenko Raně barokní kaple sv. Anny byla postavena r. 1699 bohatým pelhřimovským měšťanem Matějem Mauritiem Klokotským. Původně byla zasvěcena Proměnění Páně. R. 1788, v době josefínských reforem, byla kaple zrušena, odsvěcena a prodána panu Josefu Tomskému, měšťanu z  Pelhřimova.

 
Graficke pismenko V 60. a 70. letech 20. století kaple velmi zchátrala a r. 1991 byly z bezpečnostních důvodů strženy zbytky krovů střechy a věžičky. Přes snahy církve o opravu kapličky nebyla tato komunistickým režimem umožněna (byla i rozorána příjezdová cesta). Kaple je v současnosti v majetku církve (pozemek patří městu).
 
Graficke pismenko O záchranu chátrající památky začalo usilovat občanské sdružení Zelené srdce, jehož členové mj. r. 2009 místo vyčistili a získali podporu města při další údržbě památky (odstranění náletových dřevin). R. 2011 byly opraveny některé koruny zdí a cihlovou klenbu kryje dočasná střecha.

Text: historie
21.3. 2012 -