Graficke pismenko Barokní venkovská kaple Panny Marie Pomocné ve vsi Újezd byla vystavěna v roce 1730. Jedná se o zděnou centrální stavbu na okrouhlém půdoryse, v průčelí s volutovým štítem. Střecha je zakončena věžičkou se zvonem, bání a křížem. Stavbička je v průčelí seříznutá, s kuželovitou stříškou krytou eternitem. V průčelí se nachází mělký rizalit s pravoúhlým vchodem, oválný vnitřní prostor je plochostropý se čtyřmi nikami. Kaple je dokladem vývoje drobné barokní architektury. Vnitřní zařízení je zdemolované. Stavba je památkově chráněna od roku 1965.

Text: popis
14.9. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz