Graficke pismenko Ve 14. století existoval v Újezdě nevelký statek, později tvrz. Tvrz Újezd je pravděpodobně skutečným původním místem šlechtického rodu Lobkowiczů. Prvním známým prapředkem rodu byl totiž rytíř Martin z Újezda, který zde ve 14. století vlastnil nevelký statek a tvrz. Martin měl tři syny, z nichž Blažej zůstal v Újezdu a zemřel okolo roku 1397. Druhý syn byl duchovním v nedalekých Pavlovicích a Drchlavě. Nejvýznamnějším z bratrů byl ale nejmladší Martinův syn Mikuláš z Újezda († 1435 nebo 1441), zvaný původně Chudý. Vzdělání získal na pražské univerzitě a na začátku 15. století se stal písařem v tehdy bohatém českém městě Kutné Hoře. Díky svým schopnostem si získal přízeň krále Václava IV. a podařilo se mu získat některé drobné statky, podle nichž se dočasně jmenoval. V roce 1409 nebo 1410 získal polabskou ves Lobkovice, která je dnes součástí města Neratovice. Podle vsi Lobkovice se poté začal psát on a po něm i veškeré jeho potomstvo.

Text: historie
14.9. 2018 - Pavel Vítek