Graficke pismenko Kapli v Hraničné začal na jaře 1813 budovat místní lesník Wenzel Klamt, základní kámen byl položen 21. června t. r. Kaple má obdélný půdorys s půlkruhovým závěrem. Její zdi tvoří žulový kámen a prostor překlenula valená klenba vyzděná z cihel. Na bocích byla dvě okénka vyplněná ozdobnou mříží, v průčelí pak mohutné vchodové dveře, nad nimi letopočet 1813 a za nimi kamenný stůl. Kaple měla šindelovou střechu, z jejíhož hřebenu vystupovala zvonice. Stavbu vysvětil janovský farář v říjnu 1814. Kaple sloužila poutníkům i místním obyvatelům, kteří se o ni starali až do 50. let 20. stol.

 
Graficke pismenko Po 2. světové válce a vystěhování německého obyvatelstva nebyl zájem podobné stavby udržovat, kaple začala chátrat a přišla postupně o své vybavení. K její záchraně došlo až v letech 2009-2012 zásluhou vedení obce, Spolku přátel Janova a především místního chalupáře, režiséra Petra Horáčka. Tehdy bylo překvapivě zjištěno, že kaple nebyla v úředních záznamech nikde vůbec evidována. Po zapsání do pozemkových knih byla provedena celková rekonstrukce objektu včetně položení nové šindelové střechy. Do kaple byl vrácen kamenný stůl, zvon, soška Panny Marie i kříž s ukřižovaným Kristem. V louce nad kapličkou byla r. 2010 zasazena lípa jako symbol dobra a přátelství pro budoucí časy a bylo zde pro pocestné zřízeno odpočinkové místo se stoly a lavičkami.

Text: historie
15.8. 2020 - Jiří Špaček (s využitím informačních tabulí na místě)