Graficke pismenko První písemná zmínka o vesnici Bratkovice pochází z roku 1318. Klasicistní kaple Panny Marie byla vystavěna roku 1808. Je postavena na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Má průčelí završené segmentově ukončeným štítem s konkávně projmutými křídly. Z hřebene sedlové střechy kryté taškami bobrovkami vyrůstá polygonální nástavec pro zvon. Ve štítu kaple je tabulka s letopočtem 1808. V ose spodního dílu je půlkruhově zaklenutá nika pro sošku. V ose průčelí je prolomen půlkruhově zaklenutý vstup lemovaný hladkou šambránou. Boční fasády pročleňují oválná okna. Fasády dotvářejí aktivní články v podobě lizénového rámu tvořeného soklem, nárožními lizénami a fabiónovou římsou. Kaple je památkově chráněna od roku 1987.

Text: popis
17.4. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz